Drukuj

Kolejna edycja Low Altitude Remote Sensing Seminar  za nami!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności prelegentom, których prezentacje, z nielicznymi wyjątkami, zamieszczamy poniżej:

 

Piotr Bartmiński - Trends in low altitude remote sensing

Krzysztof Będkowski, Paweł Szymański - Comparision of manual (visual) and digital classification of forest trees using images acquired by UAVs

Piotr Bartmiński, Marcin Siłuch - The preliminary result of project HYPERFENO

Monika ZubikProblemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu

Anna Siedliska -Obrazowanie hiperspektralne, jako nieinwazyjna metoda identyfikacji porażeń grzybowych owoców

Krystian Krzewicki - Wykorzystywanie UAV (BSP) przy projektowaniu i budowie dróg.

Rafał Pudełko, Małgorzata Kozak, Anna Jędrejek - Landscape metrics - Introduction, Landscape metrics based on UAV photos, Landscape metrics based on Sentinel 1 images

Szymon Chmielewski - Zastosowanie danych LIDAR-ALS w modelowaniu widoczności reklam w przestrzeni miejskiej

Mateusz Łukowski - Soil moisture sensing – from local to global

Łukasz Kacprzak – Zastosowanie UAV w pracach geodezyjnych

Marta Bura, Janusz Janowski – Integracja danych z różnych źródeł na przykładzie Gross Sobrost

DariuszKnapek - Produkty Hedwall Solutions w ofercie EC Test Systems